ЈЗУ "Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби" Скопје
Адреса
Водњанска 17,
1000 Скопје, Р. Македонија
тел. +389 (0)2 3228 224;
факс. +389 (0)2 3228 224
e-mail:  info@infektivnaklinika.mk
   

ЗА НАС

СТРУЧЕН КАДАР

НАУЧНО-НАСТАВНА ДЕЈНОСТ

ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ
I.
  ПОЛИКЛИНИКА
II. СТАЦИОНАР

Вработени лекари

Политика на квалитет

Со формирање на Медицинскиот Факултет во Скопје во 1947 година формирани се и првите клиники и институти, меѓу кои и Клиниката за Инфективни болести. Клиниката е единствена која спроведува терцијарна здравствена заштита за инфективните заболувања во Република Македонија.

Клиниката за Инфективни болести е врвна медицинска установа која обезбедува високо стручна и квалитетна здравствена заштита и третман на пациенти според воспоставени стандарди и доктринарни ставови. Големиот број на пациенти, достапните дијагностички и тераписки можности се одраз на успехот и квалитетот на здравствените услуги што ги дава Клиниката, но и предизвик за континуирано понатамошно унапредување. Следењето и применувањето на сите нови методи и процедури во медицината, континуираната стручна едукација на вработените, како и следење и набавка на нова, технолошки најсовремена медицинска апаратура и опрема претставува императив за одржување на постоечкиот, изграден рејтинг на установата.

Лоцирана е во непосредна близина на центарот на градот, со адекватен пристап за пациентите. Клиниката е изградена како четирикатен објект со корисна болничка површина од 6.481м2.

Види повеќе на>> CLINIC FOR INFECTIOUS DISEASES.ppd (2.886 KB)

Научни трудови
во PDF

Инфективни болести

Бактериски инфекции на уринарен тракт

ХИВ третман

Инфекција и хемодијализа

Невролошки манифестации при ХИВ инфекција

Q-треска

САРС

Терапија на ВХ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
тренч